Evropa plus paket omogućava korisnicima neograničen broj korišćenja asistencija na teritoriji Evrope (izuzev Srbije).

Pomoć na putu u inostranstvu, za vozila do 3,0 t ukupne težine – privatni putnički automobili, izuzev taxija, kombija, kamiona i teretnih vozilaLIMIT
1.    Asistencija povratka vozila Korisnika usluge za Republiku Srbiju do adrese Korisnika usluge navedene u Ugovoru ili prijavljene prilikom aktivacije Paketa1.000,00 €

Korisnik usluge unutar limita za povratak vozila za Republiku Srbiju do adrese Korisnika usluge, može da iskoristi i usluge:

  • prevoza svih putnika koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara ili saobraćajne nezgode, i to od mesta kvara ili saobraćajne nezgode do destinacije koja Korisniku usluge u tom trenutku odgovara (do servisa u koji se prevozi vozilo ili do hotelskog smeštaja) i/ili
  • hotelskog smeštaja svih putnika koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara ili saobraćajne nezgode, u hotelu sa maksimalno 3***, maksimalno 2 noćenja, sa pokrićem troškova do 50 (slovima: pedeset) eura po osobi za jedno noćenje i to na način da se limit za povratak vozila za Republiku Srbiju, smanjuje za vrednost iskorišćenih usluga, prema cenovniku lokalnog pružaoca usluge.

Kao i naredne usluge:

  • Popust od 20% za dalje prevoze (neograničen broj slučaja),
  • Popust za uslugu rent a car-a 10%,
  • Program lojalnosti.

Cena paketa je 4.990,00

EVROPA paket važi za celu Evropu, osim za Srbiju.

Paket je potrebno aktivirati najmanje 5 dana pre putovanja.

  Azerbejdžan  Kazahstan  San Marino
  Albanija  Kipar  Slovačka
  Andora  Letonija  Slovenija
  Austrija  Litvanija  Turska  ( evropski deo)
  Belgija  Lihtenštajn  Ujedinjeno Kraljevstvo
  Belorusija  Luksemburg  Ukrajina
  Bosna i Hercegovina  Mađarska  Finska
  Bugarska Makedonija  Francuska
  Vatikan  Malta  Holandija
  Gruzija  Moldavija  Hrvatska
  Grčka  Monako  Crna Gora
  Danska  Nemačka  Češka
  Estonija  Norveška  Švajcarska
  Republika Irska  Poljska  Švedska
  Island  Portugalija  Španija
  Italija  Rumunija
  Jermenija  Rusija  ( evropski deo)

Vaš paket pomoći na putu možete poručiti odmah:


    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]