Uredjaj za ispravljanje felni

 • Najnovija generacija mašina za ispravljanje felni.
 • Ispravlja sve vrste felni, aluminijumske, magnezijumske i čelične.
 • Radni opseg od 10”-18”/10”-22,5”/10”-26”
 • Osovina sa motorom, sa dva smera rotacije. Sa kaiševima ili reduktorom.
 • Centralno učvrsćenje felge sa velikim izborom tačaka oslonca.
 • Komplet alata i dodatnog pribora.
 • Komparater sa magnetom i nož na dvoosnom nosaču, izgled zavisi od modela.

MONTY 3300-24

 • Unazad pomerljiva ruka sa automatskim vraćanjem i pneumatsko pozicionirajući kljun.
 • Trapezoidna, samocentrirajuća čeljust sa 4 kraka.
 • Ergonomski dvostepeni odlepljivač.
 • Pripremna grupa, montirač i manometar.
 • Dvosmerni, dvobrzinski motor sa promenjivim brzinom.
 • Napajanje 1/PE 23V 50-60Hz.
 • Radni pritisak 8-10 bara.
 • Opseg hvatanja spolja 10-24″, iznutra 12-24″.
 • Maksimalna širina točka 3-12″.
 • Maksimalni prečnik točka 1000 mm.
 • Plastični dodaci za rad sa aluminijumskim i magnezijumskim felgama.
 • U GP verziji sa dodatkom za brzo duvanje tubles guma.
 • U verziji PLUS sa WDK setom i EASYMOT PRO rukom.

GEODYNA 7300S

Mašina za balansiranje točkova

 • Računarska tehnologija sa automatskim merenjem statičkog i dinamičkog debalansa, tačnim prikazom veličine i pozicije tega na digitalnom displeju.
 •  4 vrste točkova i 7 aluminijumskih programa

VPM* Revolucionarna tehnologija merenja debalansa

2D SAPE + SMART SONAR* Automatski transfer podataka o razdaljini između felge i mašine, kao i prečnika, širina felge se meri pametnim SONAROM

KPS* Specijalno dizajnirana ruka za uzimanje dimenzija i pričvršćenje adhezivnih tegova

HOS* Program za optimizaciju i smanjenje debalansa

EasyALU* Program za sakrivanje tegova iza kraka felge

Program za balansiranje PAX točkova

 •  vreme merenja 4,5 sek.
 •  Kočnica za blokadu točka prilikom nanošenja tegova

Geoliner 680

Reglaža trapa se sastoji od setovanja uglova točkova tako da su oni normalni na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. Skor ovog podešavanja je duža trajnost gume i bolje držanje pravca.

Centriranje trapa treba obaviti u datim situacijama:

kada se zamenjaju delovi sistema oslanjanja,
kada se postavljaju nove gume,
kada vozilo zanosi u jednu stranu ili drugu stranu,
kada se primete nepravilnosti u trošenju guma.
Važno je istaći da osim necentriranog trapa za date probleme postoje i drugi uzroci, kao na primer, različit pritisak u gumama, loši elementi oslanjanja, kočnice ili servo sistem. Tehničar treba da proceni da li je centriranje neophodno.

Važan uslov za uspešnu reglažu trapa su približno gotovo iste dubine šare na svim gumama. U slučaju da su gume različito potrošene, može se desiti da reglaža dovede do pogrešne kalibracije guma koje su više postrošene.
hoffman_banner

2

1

3