Pod definicijom Chip Tuning smatra se poboljšanje performansi automobila bez izmena komponenti motora. Odnosno poboljšanje performansi se postiže samo promenom u motornom računaru koji upravlja radom motora. Međutim Chip Tuning je termin koji je ostao iz tog početnog perioda kada se zapravo menjao sam čip, danas se taj postupak obavlja bez zamene čipa. Često se koristi termin remap (re-mapiranje ili izmena mapa) koji je po meni ispravniji. Jer se se danas chip tuning vrši tako što se menjaju mape (parametri rada) u motornom računaru.

Motorni računar ili ECU (Engine Control Unit) je sastavni deo svakog automobila proizvedenog posle 2000. godine a i mnogih pre tog godišta. Ima ulogu da preko brojnih senzora prati rad motora i njim upravlja. Kod savremenih dizel motora kojima je Chip Tuning najviše namenjen, motorni računar u svakom trenutku kontroliše pritisak turbine, pritisak goriva, početak ubrizgavanja goriva, trajanje ubrizgavanja goriva… Promenom nekih od ovih parametara dobijaju se bolje performanse, smanjuje se potrošnja. A nekada je potrebno i ukloniti speed limit (maksimala brzina) ili uklonidi DPF/FAP filter ili zatvoriti EGR ventil. Kao što samo već pomenuli danas se ne menja chip već se menja sadržaj motornog računara tako što se on isčita ili preko OBDII dijagnostičkog konektora. Zatim se taj isčitani fajl edituje odgovarajućim programima i tako izmenjen vraća u motorni računar. Ovo bi grubo bio opis najčešće korišćene metode chip tuninga ili tzv. OBD Tunig. Taj termin se koristi zbog načina isčitavanja i upisivanja sadržaja motornog računara odnosno preko OBD dijagnostičkog konektora. U zavisnosti od modela automobila nekada ova metoda nije primenljiva pa je potrebno motorni računar demontirati sa vozila i isčitavati ga na drugi način. Svakako više se ne vrše promene chipa i bez obzira na način na koji se radi nikakve hardwerske izmene se ne vrše. Takođe postoji i Tuning Box. To je deo koji se ugrađuje i često se meša sa čip tuningom. Zapravo radi se o elektronskoj varalici koja lažira signal sa jednog ili više senzora.

CategoryNadogradnja
Tags

© 2016 MOTOR DOO JAGODINA | NAJBOLJI PRIJATELJ VAŠEG AUTA