Sta je EGR ventil?

Sta je EGR ventil?Da li je vaš EGR ventil (vaš ventil za recirkulaciju izduvnih gasova) loš? Možda. Pojasnićemo Vam simptome ispod. Ali pre nego što započnete zamenu delova, imajte na umu da isti problemi sa performansama motora koji ukazuju na loš EGR ventil takođe mogu ukazivati na probleme u drugim delovima sistema. Ako ne radite na rešavanju problema, možete zameniti delove nepotrebno i trošiti vreme i novac.

Dakle, ovaj članak će vam reći nekoliko stvari:

 1. Simptomi lošeg EGR ventila;
 2. Kako započeti istraživanje da li je problem EGR ventil ili nešto drugo;
 3. Šta radi EGR ventil i kako to funkcioniše;
 4. Različite vrste EGR ventila.
 1. Simptomi lošeg EGR ventila:
 • Prekomerno izbacivanje izduvnih gasova
 • Auto nema snagu
 • Svetli lampica (check engine)
 • Grubi rad motora
 • Oseća se miris goriva
 • Povećanje potrošnje goriva
 • Neuspešan test izduvnih gasova

2.  Ventil otvoren Vs. ventil zatvoren ili zaglavljen

Zapravo postoje dve vrste simptoma prestanka rada EGR ventila . EGR ventil može se otvoriti stalno ili se može zatvoriti stalno.

Ako je EGR ventil otvoren:

To će uzrokovati neprekidan protok izduvnih gasova u ulazni kolektor. Primetićete jedan ili više sledećih simptoma:

Grubi prazan hod po pokretanju motora (to jest, kada je motor hladan), a ponekad i treperenje spot lampice (to jest pri malim brzinama motora kada je motor zagrejan).
Automobil počinje da gubi snagu(vuču).
Povećanje potrošnje goriva.
Blagi ili snažan miris goriva tokom rada motora, zbog povećanja ugljovodonika koji napušta izduvnu cev .
Automobil ne ispunjava emisiju gasova. Kada motor radi pri niskim obrtajima u minuti, na nižim temperaturama u komorama za sagorevanje sprečava  paljenje goriva, pa se protok ne izgorenih ugljovodoničnih plinova koji izlaze iz izduvnih gasova značajno povećavaju.
Lampica (Check Engine) (ili lampica za neispravnost, MIL, u zavisnosti od modela) svetli na vašoj instrument tabli.

Ako je EGR ventil zatvoren:

Ovo će trajno blokirati protok izduvnih gasova u usisnom kolektoru. Primetićete jedan ili više sledećih simptoma:

Fijukanje i lupkanje  koje dolazi od motora pri niskom obrtanju (pri brzinama veće od praznog hoda).
Glasne detonacije. Drugo paljenje se može desiti nakon normalnog paljenja, a ova dva mogu da kombinuju dovoljno snage da oštete motor.
Automobil ne ispunjava emisiju izduvnih gasova. Visoke temperature u komori za sagorevanje omogućavaju prekomerno stvaranje azotnih oksida, koji se ispuštaju kroz izduvnu cev.
Svetli lampica (check engine) motora ili svetlosna indikatorska lampica (MIL) kontrolnoj tabli.

Da li je EGR ventil ili nešto drugo?

Da bi stvari bile još komplikovanije, isti problemi sa performansama motora koji ukazuju na loš EGR ventil takođe mogu ukazivati na probleme u drugim delovima sistema:

Svećice,
Kablovi svećica
Filter goriva,
Regulator pumpe za gorivo,
I različiti senzori motora.

Problemi u drugim sistemima mogu uzrokovati ovaj isti simptom kao i: injektor goriva koji propušta, loše paljenje, loša kompresija cilindra, loš senzor vazduha ili drugi problemi.

Dakle, pre nego potrošite novac i zamenite delove, uklonite EGR ventil i druge komponente sistema kako biste pokušali suziti problem. Ovaj članak, kako testirati EGR ventil, daje niz postupaka za rješavanje problema na vakuumskim i električnim vakuumskim EGR ventilom, i pomoći će vam da saznate da li je problem EGR ili nešto drugo.
Ako vaš automobil ima elektronski EGR ventil, rešavanje problema će biti lakše, jer će na kontrolnoj tabli odmah svetleti Check Engine ili MIL lampica.Najlakši način je kontrola ispravnosti EGR ventila autodijagnostičkim uređajem,gde se pravilno i u realnom vremenu očitavaju svi parametri koji su propisani za pravilan rad.

Obrada izduvnih gasova

Spoljni vazduh koji se pokreće kroz kolektor ulja motora sadrži blizu 80 procenata azota i 20 procenata kiseonika, zajedno sa malim količinama drugih elemenata. Kada se spoljni vazduh meša sa gorivom i zapali u komori za sagorevanje, temperature mogu dostići iznad 2500o F (ili 1370o C). Sagorevanje na ovim temperaturama zapaljuje uglavnom inertni azot gas, stvarajući gasove oksida azota (NOk), koji uzrokuju zagađenje vazduha i probleme sa zdravljem ljudi.

Međutim, kada se zapaljeni izduvni gasovi vraćaju nazad u komoru za sagorevanje kroz EGR ventil, temperature se smanjuju, sprečavajući stvaranje NOk gasova.

Šta EGR ventil u stvari radi?

EGR ventil je mala komponenta dizajnirana da omogući protok izduvnih gasova u ulazni kolektor u kontrolisanim količinama. Kao takav, to je jednostavan ventil koji se zatvara i otvara po potrebi.

EGR ventil ima samo jedan zadatak, bez obzira na konfiguraciju sistema, vrstu kontrole i broj senzora: odnosno, da otvori i usmeri izduvne gasove u komoru za sagorijevanje ili da ih zatvori i zadrži od ulaska.

Kad god pokrenete motor, ventil oživi i čeka u zatvorenom položaju, blokirajući protok izduvnih gasova.

Kada motor dostigne radnu temperaturu i povećava brzinu, ventil – ili putem vakuuma ili elektronske kontrole – postepeno se otvara, omogućavajući da zapaljeni izduvni gasovi uđu i kombinuju sa mešavinom vazduha i goriva unutar komore za sagorevanje. Ako usporite ili zaustavite auto, ventil postepeno zatvara i blokira protok izduvnih gasova. A proces se nastavlja sve dok motor radi.

Nakon isključivanja motora, EGR ventil zatvara i ostaje u tom položaju.

CategoryServisiranje

© 2016 MOTOR DOO JAGODINA | NAJBOLJI PRIJATELJ VAŠEG AUTA