Strožija kontrola životne sredine i zahtev za stvaranjem manje zagađenja doveli su do mnogo složenijih sistema za ispuštanje izduvnih gasova. Jedna komponenta ovih sistema je senzor za kiseonik ili lambda senzor. U zavisnosti od modela i modela koji vozite, možete imati jedan ili više senzora za kiseonik u izduvnom sistemu. Ovaj senzor meri količinu kiseonika u izduvnim gasovima i šalje te informacije kompjuteru automobila. Računar tada prima povratnu informaciju ako motor radi sa suviše bogatom (previše goriva) ili suviše siromašanom smešom (previše vazduha). Pošto su senzori izloženi veoma visokim temperaturama kada motor radi, čak i ako je vozilo parkirano u radu,vremenom će lambda sernzor prestati sa radom . Osim visoke toplote, senzori mogu biti pod uticajem zagađivača izduvnih gasova, prekomerne količine neizgorelog goriva u sistemu . Važno je da vlasnici vozila znaju da u njihovim kolima postoje senzori i da ne traju večno.

Senzori kiseonika(lambda sonda) traju između 80 000 i 100 000 kilometara.

Međutim, ako je vaš motor pravilno održavan,senzori mogu trajati duže. Većina novijih modela vozila nema preporučeni interval zamene za senzore kiseonika, iako proizvođači senzora kažu da je njihova zamena pri velikoj kilometraži dobar način da se osiguraju vrhunske performanse i ekonomičnost potrošnje.

Dok prosečni vlasnik vozila neće znati kada su senzori neispravni, pogotovo ako ne postoji lampica Check Engine ili bilo koja poruka na displeju mogla ukazivati na grešku vezanu za senzor za kiseonik,postoje neki uobičajeni znakovi na koje se treba obratiti pažnja: povećana potrošnja goriva, gubitak snage motora i slabe performanse motora.

Ako imate ove simptome,važno je da se vaš automobil pregleda i da se zamene senzori ako je potrebno.Neispravan senzor za kiseonik može dovesti do preranog oštećenja skupih delova sistema motora. Kada zamenjujete senzor za kiseonik, važno je da koristite isti tip kao i original.

CategoryBosch

© 2016 MOTOR DOO JAGODINA | NAJBOLJI PRIJATELJ VAŠEG AUTA